Vždy se snažíme o docílení minimálních provozních nákladů při užívání stavby a eliminaci negativních dopadů na životní prostředí.

 

U našich staveb se náklady na vytápění za jeden měsíc pohybují v řádech stokorun.

 

Díky zkušenostem s optimalizací stovek staveb víme, jaká opatření mají smysl, kterou technologii je vhodné použít, a v případě čerpání dotace z programu Nová zelená úsporám je možné řešit takovou stavbu bez navyšování cíleného rozpočtu.