Jsme vybaveni zařízením pro provádění Blower Door testu od společnosti Minneapolis, díky kterému jsme schopni kontrolovat kvalitu vzduchotěsné obálky stavby dle ČSNEN ISO 9972 a vyhotovit protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy pro potřeby programu Nová zelená úsporám.

 

Správné provedení vzduchotěsné obálky eliminuje tepelné ztráty nechtěným prouděním studeného vzduchu do objektu, a také možnost vzniku plísní ochlazováním konstrukcí v místě těchto netěsností.