Již od počátku fungování dotačního programu Nová zelená úsporám řešíme pro své klienty čerpání financí pro jejich stavby. Zajišťujeme kompletní zpracování potřebné dokumentace a její projednání na Státním fondu životního prostředí ČR. Dále nabízíme konzultace se zhotovitelem stavby a pomoc s čerpáním dotace po dokončení výstavby.

Program je v současné době určen pro:

– podporu výstavby rodinných domů v nízkoenergetickém a pasivním standardu s možností získání dotace v celkové výši 185 000 – 485 000 Kč

– podporu zateplení rodinných domů s možností získání dotace v celkové výši 575 000 Kč

– dále je možné pro zateplované domy čerpat dotaci na instalaci nového zdroje tepla až 100 000 Kč, na instalaci fotovoltaické elektrárny až 150 000 Kč a na instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla až 100 000 Kč

– podporu výstavby pasivních bytových domů, kde se celková výše dotace odvíjí od velikosti stavby

– realizace vybraných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %