Součástí našich služeb je zajištění dozoru nad prováděním stavby v tomto rozsahu:

– součinnost při výběru zhotovitele

– kontrola všech prováděných prací a jejich souladu s projektovou dokumentací

– kontrola fakturace

– ověřování splnění podmínek programu Nová zelená úsporám

– zajištění kolaudace stavby